Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Padro-logistics sp. z o.o. sp.k przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i ich właściwego przetwarzania. Spośród zamieszczonych poniżej klauzul informacyjnych wybierz tę, która Cię dotyczy:

 1. osoby kontaktujące się telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy z Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.
 2. kontrahenci Padro-logistics sp. z o.o. sp.k
 • pracownicy, współpracownicy i reprezentanci kontrahentów Padro-logistics sp. z o.o. sp.k
 1. kandydaci do pracy w Padro-logistics sp. z o.o. sp.k
 2. użytkownicy korzystający z kanałów social media (LinkedIn, Facebook, Instagram)

 I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy z Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. w jakiejkolwiek sprawie lub jeżeli to Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. kontaktuje się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. (Jeżeli jesteś kontrahentem, pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub kandydatem do pracy, szczegółowe dane dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdziesz w odpowiedniej części niniejszej Polityki prywatności)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pogorzycach (ul. Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce) (dalej: „Padro”, „my”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce
 • przez e-mail: padro@padro-logistics.eu
 • telefonicznie: +48 32 73 905 73
 1. Padro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
 2. przekazania odpowiedzi na Twoje pytania lub skontaktowania się z Tobą. (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności Padro).
 3. nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, którego reprezentujesz kontaktu. (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Padro zbiera następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imię
 • adres e-mail, numer telefonu,
 • treść przesłanej wiadomości,
 • data i czas przesłania wiadomości.
 1. Padro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania z Tobą bieżących relacji i kontaktów, a po ustaniu relacji (np. po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawianiu oferty) przez okres 5 lat.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Padro zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Padro. Nie przekazujemy Twoich danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Padro Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 5. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali lub uzupełnili Twoje dane osobowe, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Jednakże dotyczy to danych , które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw opisanych powyżej lub uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Padro Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 II. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą Cię, jeżeli jesteś kontrahentem Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pogorzycach (ul. Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce) (dalej: „Padro”, „my”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce
 • przez e-mail: padro@padro-logistics.eu
 • telefonicznie: +48 32 73 905 73
 1. Padro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 

 • zawarcia i wykonania umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy),
 • monitorowania jakości obsługi klienta (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do prawidłowego wykonania umowy oraz uzasadniony interes Padro polegający na możliwości analizy sposobu i wyników prowadzonej działalności gospodarczej),
 • wypełnienie obowiązków nałożonych na Padro przez przepisy prawa, w szczególności przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy oraz uzasadniony interes Padro polegający na zabezpieczeniu prowadzonej działalności gospodarczej)
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Padro polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami)
 • przesyłanie informacji marketingowych dotyczących usług Padro (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Padro polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego)
 1. Padro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy oraz okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, a w przypadku marketingu – do czasu wniesienia sprzeciwu).
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Padro zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, księgowe, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli zobowiązują do tego przepisy praw. Nie przekazujemy Twoich danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Padro Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali lub uzupełnili Twoje dane osobowe, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Jednakże dotyczy to danych , które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw opisanych powyżej lub uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Padro Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  III. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników/współpracowników lub reprezentantów kontrahentów

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą Cię, jeżeli jesteś pracownikiem/współpracownikiem lub osobą reprezentującą kontrahenta Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pogorzycach (ul. Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce) (dalej: „Padro”, „my”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce
 • przez e-mail: padro@padro-logistics.eu
 • telefonicznie: +48 32 73 905 73
 1. Padro pozyskał Twoje dane bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.
 2. Padro przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko, dane pracodawcy)
 • dane kontaktowe (adres korespondencyjny, służbowe numery telefonów i adresy e-mail)
 • ewentualnie inne dane podane przez Ciebie lub Twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz
 1. Padro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
 2. wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes Padro polegający na zapewnieniu prawidłowego wykonywania zobowiązań umownych)
 3. nawiązania z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, którego reprezentujesz kontaktu. (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).
 4. Padro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz/współpracujesz lub, który reprezentujesz, czyli kontrahentem Padro.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Padro zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, księgowe, firmy kurierskie, kontrahenci Padro, jeżeli udostępnienie jest niezbędne do wykonania umowy łączącej Padro i Twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz. Nie przekazujemy Twoich danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy łączącej Padro i Twojego pracodawcę/podmiot, który reprezentujesz .
 7. W związku z przetwarzaniem przez Padro Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 8. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali lub uzupełnili Twoje dane osobowe, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Jednakże dotyczy to danych , które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw opisanych powyżej lub uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Padro Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      IV. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą Cię, jeżeli jesteś kandydatem do pracy w Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pogorzycach (ul. Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce) (dalej: „Padro”, „my”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce
 • przez e-mail: padro@padro-logistics.eu
 • telefonicznie: +48 32 73 905 73

3. Padro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji z Twoim udziałem (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest przepis prawa – art. 221§ 1 kodeksu pracy oraz niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę – w zakresie określonym w tym przepisie tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a w pozostałym zakresie podstawą jest Twoja zgoda).
 1. Padro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu wycofania zgody.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Padro zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Padro. Nie przekazujemy Twoich danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Padro Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 5. Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Jednakże wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali lub uzupełnili Twoje dane osobowe, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Jednakże dotyczy to danych , które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw opisanych powyżej lub uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Padro Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

         V.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników kanałów social media (LinkedIn, Facebook, Instagram) Padro-logistics sp. z o.o. sp.k.

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy korzystasz z Naszych kanałów social media takich jak:

 • Facebook: https://www.facebook.com/Padro-Logistics-249075425681931/
 • Instagram: https://www.instagram.com/padro_logistics/
 • LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/padro-logistics

dalej zwanych „Kanałem”.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych zebranych za pomocą Kanałów – wyłącznie w zakresie i w celach przetwarzania opisanych poniżej jest Padro-logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Pogorzycach (ul. Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce) (dalej: „Padro”, „my”).
 2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Piaszczysta 7A, 32-500 Pogorzyce
 • przez e-mail: padro@padro-logistics.eu
 • telefonicznie: +48 32 73 905 73
 1. Padro może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 2. dane zawarte w twoim profilu w Kanale takie jak imię i nazwisko, pseudonim;
 3. dane, które zawrzesz w swoim zapytaniu kierowanym do Padro za pośrednictwem Kanału
 4. dane, które zawrzesz w komentarzu lub wpisie w Kanale;
 5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających Kanał, a także wykorzystywane w celu mierzenia skuteczności reklam, dostępne za pomocą narzędzi udostępnionych przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies
 6. Padro przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
 7. odpowiedzi na pytania kierowane do Nas za pomocą Kanału (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności Padro).
 8. prowadzenia Kanału przy wykorzystaniu ich funkcjonalności, na warunkach określonych przez dostawcę tego Kanału i informowania za ich pomocą o aktywności Padro, promowania marki i usług oraz różnych wydarzeń organizowanych przez Padro, budowania i utrzymania związanej z Padro społeczności (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na informowaniu i promowaniu działalności Padro)
 9. w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności Kanału np. poprzez komentarze, obserwowanie, polubienie, chat (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na możliwości komunikacji)
 10. analitycznym i statystycznym w zakresie analizy funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z Kanału (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Padro polegający na możliwości analizy sposobu i wyników prowadzonej działalności)
 11. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Padro polegający na możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami)
 12. Padro będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania z Tobą bieżących relacji i kontaktów, a po ustaniu relacji (np. po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawianiu oferty) oraz według zasad określonych przez dostawcę Kanału (zazwyczaj tak długo jak posiadasz konto w Kanale)
 13. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym Padro zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Padro, a także podmiotowi świadczącemu na rzecz Padro usługi social media, dostawcy Kanału na zasadach niepodlegających zmianie, innym odbiorcom, jeżeli wynikać będzie to z przepisów obowiązującego prawa.
 14. Podanie danych jest dobrowolne.
 15. W związku z przetwarzaniem przez Padro Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 16. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskania szczegółowych informacji na temat ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych osobowych.

 1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali lub uzupełnili Twoje dane osobowe, jeżeli są nieprawidłowe lub niekompletne.

 • Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo żądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych osobowych w przypadkach wskazanych w przepisach.

 • Prawo do przeniesienia danych

Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Jednakże dotyczy to danych , które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw opisanych powyżej lub uzyskać więcej informacji – skontaktuj się z nami w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez Padro Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.